La Salle Barceloneta ha participat en la 1a edició de La Salle Challenge, organitzada per La Salle Mollerussa i que també va ser amfitriona dels alumnes de La Salle La Seu. 

L’objectiu d’aquest Challenge consistia en veure quin equip dels 6 que hi participaven obtenia una nota final més alta, nota que el jurat aconseguia puntuant diferents proves.

L’alumnat dels cicles formatius d’Electromecànica i Automoció havien de fer proves pràctiques relacionades amb el món laboral com ara reparar el cop d’una aleta, realitzar un pintat bicapa, desmuntar i muntar una caixa de canvis i diagnosticar un vehicle amb una màquina de diagnosi, tot en un temps limitat.

Els guanyadors del Challenge van ser Pau Aiguadé, Jan Fonoll i Haritz García (La Salle Mollerussa). 

Els alumnes i el professorat han valorat positivament l’experiència, de segur que tindrem una 2a edició molt aviat !!

CreaEscola Quality Certificate for Education Website