El nostre ensenyament està basat en una participació directa, on l’alumne és l’autèntic protagonista de la seva formació. Donem una gran importància al treball, a l’esforç i a la convivència entre l’alumnat i el professorat. Durant el Batxillerat l’estudiant tindrà un bon assessorament personal que l’orientarà en l’elecció de la carrera universitària o Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS).

El nostre objectiu és que l’alumnat obtingui una formació humana de qualitat i que disposi de tots els mitjans tecnològics i pedagògics. D’aquesta manera, treballem perquè els nostres estudiants estiguin totalment preparats per assolir les seves fites de futur.

Com a futur estudiant d’estudis superiors, ajudem l’alumne a adquirir uns bons hàbits d’organització del temps d’estudi a través de tutories personalitzades. Com a persona, la formació humana es veurà enriquida amb convivències, sortides culturals, excursions i la possibilitat de participar lliurement en celebracions cristianes.

Treballem perquè els nostres estudiants estiguin totalment preparats per assolir les seves fites de futur.

Itinerari I : Humanístic, Itinerari II: Econòmic, Itinerari III: Social

Itinerari IV: Científic, Itinerari V: Biosanitari, Itinerari VI: Tecnològic

Itinerari VII : Música i arts escèniques (Arts)

Mira les matèries comunes i/o selecciona l'itinerari que t'interessi (clic al títol)

Matèries comunes       Itinerari I Itinerari II  Itinerari III Itinerari IV Itinerari V Itinerari VI Itinerari VII

Matèries comunes      

Matèries comunes1r Curs2n Curs
Llengua i literatura catalana2 h./setmana2 h./setmana
Llengua i literatura castellana2 h./setmana2 h./setmana
Llengua estrangera (Anglès)3 h./setmana3 h./setmana
Filosofia2 h./setmana
Religió1 h./setmana1 h./setmana
Educació física2 h./setmana
Història de la filosofia3 h./setmana
Història d'Espanya3 h./setmana
Tutoria1 h./setmana1 h./setmana
   

Itinerari I

Itinerari I: Humanístic

Matèries1r Curs2n Curs
Llatí3 h./setmana4 h./setmana
Literatura universal3 h./setmana
Alemany3 h./setmana2 h./setmana
Psicologia-2 h./setmana
Lliteratura catalana4 h./setmana
Història de l'art4 h./setmana
Història del mon comtemporani3 h./setmana-
Ciutadania, política i dret3 h./setmana-
Problemes socials3 h./setmana-

Itinerari II 

Itinerari II: Econòmic

Matèries1r Curs2n Curs
Matemàtiques aplicades a les cinències socials3 h./setmana4 h./setmana
Economia3 h./setmana
Història del món contemporani3 h./setmana
Geografia4 h./setmana
Formació laboral4 h./setmana
Funcionament de l'empresa3 h./setmana-
Matemàtica Aplicada3 h./setmana-
Problemes socials3 h./setmana-

Itinerari III

Itinerari III: Social

Matèries1r Curs2n Curs
Matemàtiques aplicades a les ciències socials3 h./setmana4 h./setmana
Matemàtica Aplicada3 h./setmana
Literatura universal3 h./setmana
Història del món contemporani3 h./setmana
Geografia4 h./setmana
Història de l'art4 h./setmana
Literatura catalana4 h./setmana
Alemany / Funcionament de l'empresa / Biologia I3 h./setmana-
Ciutadania, política i dret3 h./setmana-

Itinerari IV

Itinerari IV: Científic

Matèries 1r Curs 2n Curs
Química - 4 h./setmana
Biologia - 4 h./setmana
Matemàtiques 3 h./setmana 4 h./setmana
Física 3 h./setmana 4 h./setmana
Química / Biologia 3 h./setmana -
Matemàtica Aplicada 3 h./setmana -
Reptes Científics 3 h./setmana -
Formació i orientació personal i professional 3 h./setmana -

Itinerari V

Itinerari V: Biosanitari

Matèries 1r Curs 2n Curs
Matemàtiques 3 h./setmana 4 h./setmana
Física - 4 h./setmana
Tecnologia industrial - 4 h./setmana
Dibuix tècnic - 4 h./setmana
Matemàtica Aplicada 3 h./setmana -
Reptes científics 3 h./setmana -
Formació i orientació personal y professional 3 h./setmana -
Biologia 3 h./setmana -
Química 3 h./setmana -

Itinerari VI

Itinerari VI: Tecnològic

Matèries1r Curs2n Curs
Matemàtiques3 h./setmana-
Física3 h./setmana-
Dibuix tècnic / Tecnologia industrial3 h./setmana-
Matemàtica Aplicada3 h./setmana
Robòtica3 h./setmana-
Formació i orientacio personal i professional3 h./setmana

Itinerari VII

Itinerari VI: Música i arts escèniques (Arts)

Matèries1r Curs2n Curs
Història i fonaments de les arts-4 h./setmana
Cultura audiovisual3 h./setmana4 h./setmana
Anàlisi musical3 h./setmana4 h./setmana
Arts escèniques3 h./setmana4 h./setmana
Creació fotogràfica i cinema3 h./setmana-
Taller creació escènica3 h./setmana-
Comunicació Audiovisual3 h./setmana-

Distribució horària

Dilluns: de 08:00h a 14:00h.

Dimarts: de 08:00h a 14:00h 

Dimecres: de 08:00h a 14:00h.

Dijous: de 08:00h a 14:00h.

Divendres: de 08:00h a 14:00h.