Batxillerat Humanístic-Social

Detalls del Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials

El Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials és l’opció escollida per alumnes que prefereixen un itinerari Social, Humanístic i/o Empresarial. El nostre batxillerat és concertat. Disposem de 3 itineraris diferents per tal d’afavorir les teves inquietuds.

El nostre Batxillerat està basat en una participació directa, on l’alumne és l’autèntic protagonista de la seva formació. Donem una gran importància al treball, a l’esforç i a la convivència entre l’alumnat i el professorat. Durant el Batxillerat l’estudiant tindrà un bon assessorament personal que l’orientarà en l’elecció de la carrera universitària o Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS).

Què ens diferencia de la resta? Com ho fem? Pla d'estudis Continuïtat acadèmica Altres batxillerats

Què ens diferencia de la resta?

 • L’aprenentatge s’assoleix des de les emocions, és bàsic motivar l’alumnat amb classes dinàmiques, activitats, sortides, xerrades... que els mantinguin atents i amb ganes d’aprendre.
 • L’alumnat s’ha de sentir còmode i integrat amb els companys i el seu entorn per aquest motiu treballem molt la convivència i valors com el respecte, l’escolta, l’empatia...
 • Al nostre batxillerat treballem també valors com la integritat, la responsabilitat, la solidaritat, la gratitud, l’autonomia... Aquests valors són indispensables pel desenvolupament present i futur de l’alumne.
 • Aquesta motivació i valors en ajuda a treure tot el potencial de cadascun dels nostres alumnes i assegurar un bon futur tant acadèmic, social i professional.

Com ho fem?

Cada persona és diferent i per poder aconseguir el potencial màxim s’ha de conèixer bé a la persona, capacitats, motivacions, objectius...

Activitats que ens ajuden a conèixer al nostre alumnat i els hi donen valors de vida:

 • Accions d'acollida i acompanyament
 • Convivències i voluntariats
 • Sortides per itineraris
 • Tutories individuals i grupals
 • Reunions amb el servei d’orientació pedagògic
 • Reunions/Comunicacions amb famílies
 • Participació en diferents actes dins i fora del centre

Els nostres PILARS són 3:

 • Atenció personalitzada a l’alumnat i famílies. Tots compartim el mateix objectiu i hem de treballar conjuntament per aconseguir-ho.
 • Formació adequada al potencial de cada alumne. Cada persona aprèn de forma diferent i hem d’adaptar-nos a l’alumne, no és l’alumne qui ha d’adaptar-se a l’escola.
 • Reforçar valors de vida per tenir un bon futur social, personal i professional

Pla d\'estudis

El Batxillerat d’Humanitats i el Batxillerat de Ciències Socials és concertat i disposa de 3 itineraris diferents (Social, Humanístic i Empresarial). Les classes són de matí i les matèries serien les següents:

Matèries comunes

Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua Anglesa
Filosofia
Religió
Educació física
Història de la filosofia
Història
Tutoria
Treball de recerca

Itinerari I: Humanístic

Matèria obligada
Llengua i cultura llatines

Matèries de modalitat
Literatura universal
Història del mon contemporani
Literatura catalana
Literatura castellana o història de l’art

Matèries optatives
Alemany*
Problemàtiques socials
Ciutadania, política i dret
ODS*

Itinerari II: Econòmic

Matèria obligada
Matemàtiques CS

Matèries de modalitat
Economia
Història del món contemporani
Empresa i disseny de negocis
Geografia

Matèries optatives
Funcionament de l'empresa
Matemàtica aplicada
Problemàtiques socials
ODS

Itinerari III: Social

Matèria obligada
Matemàtiques CS

Matèries de modalitat
Literatura universal
Història del món contemporani
Geografia
Literatura catalana o castellana

Matèries optatives
Alemany, Funcionament de l'empresa o Biologia
Matemàtica aplicada
Problemàtiques socials
Alemany*
Biologia*
ODS*

(*) Tria només una

Continuïtat acadèmica

El Batxillerat és l’últim pas que cal fer per arribar a Formació Professional de Grau Superior o a un Grau Universitari. Som molt conscients d’això i per aquest motiu el nostre departament d’orientació dona suport als tutors i caps d’estudi en l’assessorament individual a l’alumne, és un treball de tot l’equip docent i que es consensua amb la família.

Hi ha molta formació a Barcelona on un alumne titulat de Batxillerat Humanístic o Batxillerat Social pot continuar estudis, dins La Salle oferim:

Altres batxillerats

El Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials no és l’únic que imparteix La Salle Barceloneta al matí, en el nostre centre també pots cursar:

 • El batxillerat de ciències i tecnologia, orientat a una educació superior tècnica i especialitzada, com ara les ciències de la salut, l’enginyeria...
 • El Batxillerat de Música i Arts Escèniques, amb teatre propi i instal·lacions com sala de gravació, sala croma, sala de producció i post-producció...

Sigui quina sigui la teva vocació creiem que la millor opció passa per estudiar a La Salle Barceloneta, cursant aquest Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials concertat o un altre que s’avingui més a les teves necessitats i inquietuds.

Demana informació

Opinions d'alumnes i famílies

CreaEscola Quality Certificate for Education Website