Formulari de positius de COVID19

Formulari de comunicació a l’Escola de resultats de TAR o PCR positus dels alumnes del nostre centre.