Inici curs 2021-2022 Cicles Formatius Grau Superior

1.      El curs 2021-22 pels cicles de Grau Mitjà començarà el dia 20 de setembre i l’alumnat haurà d’entrar a l’escola en el següent horari:

GRUPS TORN DE MATÍ

HORAPRIMER CURS
10.00Animació 3D i entorns interactius

GRUPS TORN DE TARDA

16.15Segon curs d’Animació 3D
16.30Primer curs d’automoció
17.00Segon curs d’automció

2.      L’alumnat de primer curs ha d’entrar per la porta del C. Mediterrània en l’horari establert, respectant les distàncies de seguretat i es trobarà al pati de l’escola amb el seu tutor.

3.      Aquest dia rebran tota la informació necessària sobre el curs escolar i sobre les normes de funcionament del centre.

Us informem d’algunes de les mesures de seguretat que ja teniu penjades a la pàgina web de l’escola, sobre l’inici de curs. 

  1. Tothom haurà de portar mascareta obligatòriament.
  2. L’alumnat hauria de portar una còpia del Certificat de vacunació.
  3. Els alumnes entraran i sortiran per portes diferents en funció dels diferents grups estables.
  4. Els grups seran estables per a totes les matèries i compartiran sempre les mateixes aules.
  5. Davant de cada aula hi haurà solucions hidroalcohòliques per fer-ne ús abans d’accedir-hi.
  6. En acabar la classe es netejarà l’espai on s’ha treballat
  7. L’horari del pati serà diferent per a l’alumnat de Batxillerat i Cicles.
  8. Per utilitzar els ordinadors de l’aula cada alumne haurà de portar el seu teclat i ratolí d’ús individual.

Tant mateix, us volem recordar que teniu a la vostra disposició la “Botiga Virtual” a la web de l’escola (https://barceloneta.lasalle.cat/serveis/#botiga)  que és l’espai on adquirir els llibres i material necessari per poder seguir amb normalitat el curs 2021-22

Ens permetem de destacar que:

El material és imprescindible en el cas d’automoció per què sense els Equips de protecció individual  i roba de taller no es pot baixar als tallers a fer la part pràctica de les assignatures. 

En el cas d’Animació 3D no hi ha material però si que és necessari portar teclat i ratolí propi per poder treballar en l’aula.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website