Inici Curs Escolar 20-21 CCFF GRAU SUPERIOR

El curs 2020-21 pels cicles de Grau Superior començarà el dia 21 de setembre i l’alumnat haurà d’entrar a l’escola en el següent horari: 

GRUPS TORN DE MATÍ  

HORA  PRIMER CURS  
10.00  Animació 3D, jocs i Entorns Interactius 
   PRIMER CURS 
16.00  Automoció Primer cus 
 SEGON CURS 
16.00 Automoció 
16.15 Animació 3D, jocs i Entorns Interactius 

  •  L’alumnat de primer curs ha d’entrar per la porta del C. Mediterrània en l’horari establert, respectant les distàncies de seguretat i es trobarà al pati de l’escola amb el seu tutor. 
  • Aquest dia rebran tota la informació necessària sobre el curs escolar i sobre les normes de funcionament del centre. 
  • Els alumnes de primer també han de portar la documentació de Matricula en suport paper complimentada. 

MESURES DE SEGURETAT

  1. Tothom haurà de portar mascareta obligatòriament.
  2. S’ha de portar signat de casa la Declaració Responsable de Salut
  3. Els alumnes entraran i sortiran per portes diferents en funció dels diferents grups estables.
  4. Els grups seran estables per a totes les matèries i compartiran sempre les mateixes aules.
  5. Davant de cada aula hi haurà solucions hidroalcohòliques per fer-ne ús abans d’accedir-hi.