INICI CURS 2021-2022 BATXILLERAT

1.      El curs començarà el dia 13 de setembre i l’alumnat haurà de venir a l’escola en l’horari següent: 

Horari dia 13 

1r de BATXILLERAT 2n de BATXILLERAT 
10: 00 h. Humanístic i Social 10: 30 h. Humanístic i Social 
10: 10 h. Arts Escèniques, Música i Dansa 10: 40 h. Arts Escèniques, Música i Dansa 
10: 20 h. Científic i Tecnològic 10: 50 h. Científic i Tecnològic 

2.      L’alumnat es trobarà al pati de l’escola en l’horari establert, segons el curs i la modalitat de Batxillerat, lloc on el tutor/a rebrà el grup i l’acompanyarà a l’aula corresponent. 

3.      Aquest dia rebrà tota la informació necessària sobre el curs escolar i sobre les normes de funcionament del centre (el dia 13 no caldrà portar els llibres, només l’agenda). 

 MESURES DE SEGURETAT

  1. Tothom haurà de portar mascareta obligatòriament. 
  2. El primer dia, l’alumnat hauria de portar una còpia del certificat de vacunació. 
  3. Durant el curs, les entrades i les sortides del centre es faran per portes diferents en funció dels diversos grups estables. 
  4. Els grups seran estables per a totes les matèries i compartiran sempre les mateixes aules. 
  5. Davant de cada aula hi haurà solucions hidroalcohòliques per fer-ne ús abans d’accedir-hi. 
  6. L’horari del pati serà diferent per a l’alumnat de Batxillerat i Cicles. 

CreaEscola Quality Certificate for Education Website