Inici de curs 2021-2022 Cicles Formatius Grau Mitjà:  

1.      El curs 2021-22 pels cicles de Grau Mitjà començarà el dia 13 de setembre i l’alumnat haurà d’entrar a l’escola en el següent horari:

GRUPS TORN DE MATÍ 

HORA PRIMER i SEGON CURS 
11.00 Activitats Comercials 
11.15 Electromecànica de vehicles 
11.30 Sistemes microinformàtics ( 1r )
11.45 Vídeo, discjòquei i So- Grup Matí 
12.00 Gestió Administrativa 
Horaris d’entrada CCFF GM Matí

GRUPS TORN DE TARDA 

16.15 Vídeo, Discjòquei i So- Grup Tarda 
16.30Sistemes microinformàtics ( 2n )
Horaris d’entrada CCFF GM Tarda

2.      L’alumnat de primer curs ha d’entrar per la porta del C. Mediterrània en l’horari establert, respectant les distàncies de seguretat i es trobarà al pati de l’escola amb el seu tutor.  

3.      Aquest dia rebran tota la informació necessària sobre el curs escolar i sobre les normes de funcionament del centre. 

5.      Els alumnes de primer també han de portar la documentació de Matricula en suport paper complimentada aquells que encara no l’han pogut entregar. 

Us informem d’algunes de les mesures de seguretat que ja teniu penjades a la pàgina web de l’escola, sobre l’inici de curs.  

  1. Tothom haurà de portar mascareta obligatòriament. 
  2. L’alumnat hauria de portar una còpia del Certificat de vacunació. 
  3. Els alumnes entraran i sortiran per portes diferents en funció dels diferents grups estables. 
  4. Els grups seran estables per a totes les matèries i compartiran sempre les mateixes aules. 
  5. Davant de cada aula hi haurà solucions hidroalcohòliques per fer-ne ús abans d’accedir-hi. 
  6. En acabar la classe es netejarà l’espai on s’ha treballat 
  7. L’horari del pati serà diferent per a l’alumnat de Batxillerat i Cicles. 
  8. Per utilitzar els ordinadors de l’aula cada alumne haurà de portar el seu teclat i ratolí d’ús individual.  

Tant mateix, us volem recordar que teniu a la vostra disposició la “Botiga Virtual” a la web de l’escola (https://barceloneta.lasalle.cat/serveis/#botiga)  que és l’espai on adquirir els llibres i material necessari per poder seguir amb normalitat el curs 2021-22 

Ens permetem destacar que: 

El material és imprescindible en el cas d’Electromecànica de vehicles per què sense els Equips de protecció individual  i roba de taller no es pot baixar als tallers a fer la part pràctica de les assignatures.  

En el cas d’Imatge i so és necessari el material per a les pràctiques de so i la samarreta corporativa i/o dessuadora per a les pràctiques d’imatge que es fan fora l’escola 

CreaEscola Quality Certificate for Education Website