Matrícula Batxillerat

Per poder formalitzar la matrícula de BATXILLERAT pel curs 2023/2024 haureu de seguir els següents passos.

  1. Descarregar el següent arxiu PDF, omplir i signar els documents. Batxillerat Curs 2023-2024
  2. Fer el pagament de la taxa corresponent a l’ARPI (Assegurança escolar, reprografia anual i plataforma informàtica), de 95 € en el compte bancari: ES02 2100 5000 5202 0013 3309
  3. Obrir el formulari de matrícula (enllaç de sota), omplir totes les dades requerides, adjuntar el comprovant del pagament i la documentació que demana el formulari. Enllaç al formulari de matrícula Curs 2023/2024

 Guardar sol·licitud i imprimir resguard.

  1. Presentar a la Secretaria de l’escola els originals signats. El resguard de la matricula i la resta de documents del primer pas. En cas de tenir signatura digital amb certificat es podràn signar i pujar els documents de pdf al formulari, i un cop enviada la sol·licitud, fer arribar el resguard de la matrícula signat digitalment ([email protected]).

Per qualsevol dubte o aclariment podeu telefonar a l’escola 93 319 54 75

  • Quotes: El rebut de les quotes mensuals es passarà entre l’1 i el 5 de cada mes, a excepció del mes de setembre que es cobrarà entre el 10 i el 20, un cop confirmades totes les matricules.

 

CreaEscola Quality Certificate for Education Website