Per poder formalitzar la matrícula pel Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Gestió Administrativa curs 2023/2024 haureu de seguir els següents passos.

  1. Descarregar el següent arxiu PDF, omplir i signar els documents següents.

  1. Fer el pagament de la taxa corresponent a l’ARPIS (Assegurança escolar, reprografia anual, plataforma informàtica i sortides escolars), de 195 € en el compte bancari especificant el nom complert de l’alumne:

ES02 2100 5000 5202 0013 3309

  1. Obrir el formulari de matrícula, es l’enllaç que trobareu en el pas 3, omplir totes les dades requerides, adjuntar el comprovant del pagament i la documentació que demana el formulari.

Enllaç al formulari de matrícula AG10 Curs 2022/2023

  1. Guardar sol·licitud i imprimir resguard.

  1. Presentar a la Secretaria de l’escola els originals signats, el resguard de la matricula i la resta de documents del pas 1.

En cas que disposeu de signatura digital amb certificat, podreu signar digitalment els documents PDF i pujar-los en el formulari. I haureu de fer arribar el resguard de la sol·licitud un cop signat a : secretaria@barceloneta.lasalle.cat

Per qualsevol dubte o aclariment podeu telefonar a l’escola 93 319 54 75

INFORMACIÓ DEL CURS 2023/2024

  • Quotes: El rebut de les quotes mensuals es passarà entre l’1 i el 5 de cada mes, a excepció del mes de setembre que es cobrarà entre el 10 i el 20, un cop confirmades totes les matricules.
  • Matricula: 195€, en el moment de formalitzar la matricula.
  • Quotes mensuals: 165€ que es factura de setembre a juny ambdós inclosos (10 quotes)
CreaEscola Quality Certificate for Education Website