Pastoral

Els destinataris de l’activitat pastoral són totes i cadascuna de les persones que composen la nostra comunitat educativa: pares i mares, educadors i alumnes. Educar, guiar, acompanyar i animar tota la comunitat educativa, tenint com a principal referent el nostre fundador sant Joan Baptista de La Salle.

Ja fa 300 anys que es va posar en marxa aquest projecte de les Escoles Cristianes, inspirades en l’Evangeli i, sobretot, en la figura de Jesús com a exemple d’allò que ha de ser la persona plena, feliç i compromesa amb la seva realitat. Un projecte que, encara que no cessa d’evolucionar i d’adaptar-se als nous temps, en l’essència continua fidel als principis evangèlics de La Salle.

La Salle Barceloneta desenvolupa l’acció pastoral mitjançant el departament de PASTORAL i JUSP (Justícia, Solidaritat i Pau).
La pastoral del centre s’arrela en els valors evangèlics, està atenta a les necessitats concretes de la Comunitat Educativa, i està en concordança amb la identitat, l’estil i la proposta educativa de les escoles lasal·lianes.

La programació de les activitats pastorals de l’escola s’estructura a partir de les orientacions donades des de l’equip d’animació pastoral del districte, que proposa anualment un valor a treballar, sobre el qual s’articulen els diferents objectius i activitats pastorals com ara: els 5 minuts de reflexió, les tutories, les campanyes solidàries, el HARA, el DENIP, les celebracions, les classes de religió, el voluntariat o les convivències.

L’Equip Directiu vetlla per l’animació pastoral del Col·legi i delega en l’Equip de Pastoral la unificació de totes les iniciatives i propostes.La Comissió de Pastoral formada per alumnes col·labora en el disseny i l’organització de les activitats de Pastoral.

La programació de les activitats pastorals de l’escola s’estructura a partir de les orientacions donades des de l’equip d’animació pastoral del districte, que proposa anualment un valor a treballar, sobre el qual s’articulen els diferents objectius i activitats pastorals com ara:

  • Els cinc minuts de reflexió del matí.
  • Les celebracions de Nadal i Pasqua: Les campanyes solidàries amb Proide, Fundació Comtal i Caritas.
  • Activitats encaminades a l’educació de la interioritat (projecte HARA).
  • La jornada vocacional i la jornada solidària.
HARA: Educació per a la interioritat Ensenyament Religiós Escolar

HARA: Educació per a la interioritat

El projecte ‘HARA’ es treballa transversal a totes les etapes educatives i ens permet educar el nostre alumnat en la interioritat amb l’objectiu que siguin capaços d’integrar el silenci en les seves vides, coneguin les pròpies emocions, siguin més reflexius i puguin fer una lectura més profunda de la realitat que els mogui cap al compromís.

Els continguts essencials de l’educació de la interioritat són el treball corporal, la integració emocional i l’obertura a la transcendència. A través de diverses dinàmiques, els joves aprenen a escoltar-se, a sentir el propi cos i a ser conscients de les pròpies emocions i sentiments. Accions que possibiliten l’obertura a la Transcendència.

Ensenyament Religiós Escolar

Les obres educatives La Salle aposten per un Ensenyament Religiós Escolar (ERE) de qualitat que ajudi als nostres alumnes en la seva maduració com a persones i en la fe com a cristians. Aquest ensenyament:

  • ajuda a descobrir les arrels cristianes de la nostra cultura.
  • té present la realitat multicultural i multireligiosa dels nostres destinataris i de la nostra societat.
  • ofereix l’oportunitat d’adquirir una sòlida cultura religiosa
  • proposa, invita i ajuda a descobrir la dimensió transcendent de la vida.
  • afavoreix que l'alumne descobreixi la figura de Jesús com a referent.
  • possibilita el fet de viure l’experiència creient amb la resta de comunitat eclesial.

Amb la finalitat de créixer com a educadors lasal·lians participem de diferents trobades en les quals podem compartir i créixer com a tals. Aquestes trobades estan organitzades bé pel sector de Catalunya, bé per la mateixa escola.

La Fundació Comtal és una organització no lucrativa que treballa a Catalunya, des de l’any 1994, perquè els infants, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat, així com les seves famílies, tinguin oportunitats de futur.

La Fundació PROIDE (PROmoció i DEsenvolupament) va néixer l’any 1992 després de 10 anys de treballs en camps de solidaritat a l’Àfrica amb l’objectiu de garantir el dret a l’educació a Àfrica i Amèrica Llatina i promoure una educació transformadora a Catalunya.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website