Preinscripció Cicles Formatius 2022-2023

En fer la preinscripció cal tenir en compte que hi ha dos processos diferenciats, en funció del sol·licitant:

 1. Per a l’alumnat amb continuïtat d’escolarització: Del 20 al 26 d’abril

Qui pot participar en el procés per a l’alumnat amb continuïtat d’escolarització?

 1. L’alumnat que en el moment de presentar la sol·licitud està cursant el 4t curs d’ESO o està escolaritzat en un sistema educatiu estranger en un nivell equivalent a 4t d’ESO.
 2. L’alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic o formació professional bàsica.
 3. L’alumnat que ha realitzat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà, ha superat la prova d’accés (inclòs si n’està exempt) o té altres requisits d’accés i que durant l’any de presentació de la sol·licitud fa, com a màxim, 18 anys.

 1. Per a la resta de l’alumnat: Del 17 al 23 de maig

Qui pot participar en el procés per a l’alumnat amb continuïtat d’escolarització?

 1. L’alumnat que ha obtingut el títol de l’ESO anteriorment a l’any en què es presenta la sol·licitud o que està cursant el 4t curs de l’ESO, però no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització, o no ha estat admès en aquesta convocatòria.
 2. L’alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic que no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització o no ha estat admès en aquesta convocatòria.
 3. L’alumnat que ha realitzat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà, ha superat la prova d’accés (inclòs si n’està exempt) o té altres requisits d’accés i és major de 18 anys; també els menors de 18 anys o que fan els 18 anys durant l’any en què es presenta la sol·licitud de preinscripció que no han participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització, o que no hi han estat admesos.

La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat  mitjançant el formulari electrònic que trobareu  en el següent enllaç:

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/inici/ .

En aquest enllaç trobareu tota la informació referent a la preinscripció.

Heu de tenir en compte que només es pot presentar una sol·licitud per alumne/a, però dins d’aquesta es poden posar varies opcions sempre en ordre de preferència. Podeu fer diferents combinacions de centres, estudis i torns.

La preinscripció es totalment telemàtica, però hi ha dos formats:

 • Sol·licitud electrònica – AMB CERTIFICAT DIGITAL – (DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o l’idCAT Mòbil).
 • Comporta la verificació directa de la majoria de les dades, no havent de presentar documentació, tret requeriment del Departament.
 • Es obligatori l’IDALU (identificador de l’alumne), us el donaran a l’escola actual o poder consultar-ho seguint la informació de la web de preinscripció.
 • Si la voleu fer amb certificat digital i no disposeu d’un, des de la mateixa web de preinscripció trobareu de forma molt detallada com aconseguir l’idCAT mòbil.
 • Sol·licitud en suport informàtic – SENSE CERTIFICAT DIGITAL
 • Comporta la presentació de documentació, que s’ha d’escanejar i pujar a la preinscripció.
 • Sempre que sigui possible es important posar l’IDALU (identificador de l’alumne), per tal d’evitar errors.

A l’hora de triar el centre us demanarà el codi de centre, el de La Salle Barceloneta és:

08010961

Un cop enviada la sol·licitud de preinscripció rebràs un resguard per correu electrònic.

No s’ha de  presentar físicament la preinscripció al centre.

Podreu fer el seguiment i consultar els resultats de la preinscripció dins de la mateixa web, per fer-ho necessitareu el codi de la sol·licitud de preinscripció i el DNI, NIE o passaport del/ de la sol·licitant o del tutor/a especificat en la sol·licitud com a referent per fer les consultes dels resultats a Internet, sempre que l’alumne/a sigui menor d’edat o no faci els 18 anys durant l’any 2022. A més, es pot consultar a la web del centre les llistes anonimitzades dels resultats del procés.

Per qualsevol aclariment, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del correu: secretaria@barceloneta.lasalle.cat  o be trucant al 93 319 54 75.

Horari de secretaria

 • Matins: de dilluns a dimecres de 9:30 a 13:30h
 • Tardes: de dilluns a divendres de 15:00 a 19:00h