Batxillerat Científic-Tecnològic

Detalls del Batxillerat Científic o Tecnològic

El Batxillerat Científic o Tecnològic és l’opció escollida per alumnes que prefereixen un itinerari Científic, Biosanitari o Tecnològic. El nostre batxillerat és concertat. Disposem de 3 itineraris diferents per tal d’afavorir les teves inquietuds.

El nostre Batxillerat està basat en una participació directa, on l’alumne és l’autèntic protagonista de la seva formació. Donem una gran importància al treball, a l’esforç i a la convivència entre l’alumnat i el professorat. Durant el Batxillerat l’estudiant tindrà un bon assessorament personal que l’orientarà en l’elecció de la carrera universitària o Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS).

Què ens diferencia de la resta? Com ho fem? Pla d'estudis Continuïtat acadèmica Altres batxillerats

Què ens diferencia de la resta?

 • L’aprenentatge s’assoleix des de les emocions, és bàsic motivar l’alumnat amb classes dinàmiques, activitats, sortides, xerrades... que els mantinguin atents i amb ganes d’aprendre.
 • L’alumnat s’ha de sentir còmode i integrat amb els companys i el seu entorn per aquest motiu treballem molt la convivència i valors com el respecte, l’escolta, l’empatia...
 • Al nostre batxillerat científic-tecnològic treballem també valors com la integritat, la responsabilitat, la solidaritat, la gratitud, l’autonomia... Aquests valors són indispensables pel desenvolupament present i futur de l’alumne.
 • Aquesta motivació i valors en ajuda a treure tot el potencial de cadascun dels nostres alumnes i assegurar un bon futur tant acadèmic, social i professional.

Com ho fem?

Cada persona és diferent i per poder aconseguir el potencial màxim s’ha de conèixer bé a la persona, capacitats, motivacions, objectius...

Activitats que ens ajuden a conèixer al nostre alumnat i els hi donen valors de vida:

 • Accions d'acollida i acompanyament
 • Convivències i voluntariats
 • Sortides per itineraris
 • Tutories individuals i grupals
 • Reunions amb el servei d’orientació pedagògic
 • Reunions/Comunicacions amb famílies
 • Participació en diferents actes dins i fora del centre

Els nostres PILARS són 3:

 • Atenció personalitzada a l’alumnat i famílies. Tots compartim el mateix objectiu i hem de treballar conjuntament per aconseguir-ho.
 • Formació adequada al potencial de cada alumne. Cada persona aprèn de forma diferent i hem d’adaptar-nos a l’alumne, no és l’alumne qui ha d’adaptar-se a l’escola.
 • Reforçar valors de vida per tenir un bon futur social, personal i professional

Pla d\'estudis

El Batxillerat Científic i el Batxillerat Tecnològic és concertat i disposa de 3 itineraris diferents (Científic, Biosanitari i Tecnològic). Les classes són de matí i les matèries serien les següents:

Matèries comunes

Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua Anglesa
Filosofia
Religió
Educació física
Història de la filosofia
Història
Tutoria
Treball de recerca

Itinerari IV: Científic

Matèria obligada
Matemàtiques

Matèries de modalitat
Física
Química

Matèries optatives
Matemàtica aplicada
Reptes científics
Formació i orientació personal i professional
ODS

Itinerari V: Biosanitari

Matèria obligada
Matemàtiques

Matèries de modalitat
Biologia
Química

Matèries optatives
Matemàtica aplicada
Reptes científics
Formació i orientació personal i professional
ODS

Itinerari VI: Tecnològic

Matèria obligada
Matemàtiques

Matèries de modalitat
Física
Dibuix tècnic o Tecnologia industrial

Matèries optatives
Matemàtica aplicada
Robòtica
Formació i orientació personal i professional o Ciutadania, política i dret
ODS

Continuïtat acadèmica

El Batxillerat és l’últim pas que cal fer per arribar a Formació Professional de Grau Superior o a un Grau Universitari. Som molt conscients d’això i per aquest motiu el nostre departament d’orientació dona suport als tutors i caps d’estudi en l’assessorament individual a l’alumne, és un treball de tot l’equip docent i que es consensua amb la família.

Hi ha molta formació a Barcelona on un alumne titulat de Batxillerat Humanístic o Batxillerat Social pot continuar estudis, dins La Salle oferim:

Altres batxillerats

El Batxillerat Científic i Tecnològic no és l’únic que imparteix La Salle Barceloneta al matí, en el nostre centre també pots cursar:

 • El Batxillerat humanístic i social, orientat a una formació de consciencia basada en una dimensió històrica i canviant de la llengua, la literatura, l’art o la política, així com de la realitat econòmica i empresarial.
 • El Batxillerat de Música i Arts Escèniques, orientat a persones interessades en els fenòmens artístics, caracteritzats per la sensibilitat, l'expressió i la creativitat; un alumne amb inquietuds entorn del món audiovisual, les arts gràfiques, el disseny, el patronatge, els mitjans de comunicació, la publicitat, la música, la dansa, el teatre i les arts escèniques, la producció i gestió d'empreses del sector cultural o l'animació cultural i social. Tenim a disposició de l’alumnat un teatre propi i instal·lacions com sala de gravació, sala croma, sala de producció i post-producció...

Sigui quina sigui la teva vocació creiem que la millor opció passa per estudiar a La Salle Barceloneta, cursant aquest Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials concertat o un altre que s’avingui més a les teves necessitats i inquietuds.

Demana informació

Opinions d'alumnes i famílies

CreaEscola Quality Certificate for Education Website