CFGS Tècnic Superior en Automoció

Perfil professional

La competència general d’aquest títol consisteix a organitzar, programar i supervisar l’execució de les operacions de manteniment i la seva logística en el sector d’automoció, diagnosticant avaries en casos complexos, i garantint el compliment de les especificacions establertes per la normativa i pel fabricant del vehicle.

Durada

2000 hores en 2 cursos: 1584 hores a l’escola i 416 hores de pràctiques en centres de treball.

Horari
 • 1r curs: de dilluns a divendres de 15:00h a 20:00h.
 • 2n curs: de dilluns a divendres de 15:00h a 20:00h. FCT (pràctiques, al matí, en empreses).
Pla d'estudis - mòduls
 • Sistemes elèctrics i de seguretat i de confort
 • Sistemes de transmissió de força i trens de rodatge.
 • Motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars.
 • Elements amovibles i fixos no estructurals.
 • Tractament i recobriment de superfícies.
 • Estructures del vehicle.
 • Gestió i logística del manteniment de vehicles.
 • Tècniques de comunicació i de relacions.
 • Projecte en automoció.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Formació en centres de treball.
Qualificacións incloses en el títol
 • Planificar els processos de reparació d’elements amovibles i fixos no estructurals, controlant-ne l’execució.
 • Planificar els processos de reparació d’estructures de vehicles, controlant-ne l’execució.
 • Planificar els processos de protecció, preparació i embelliment de superfícies, controlant-ne l’execució.
 • Gestionar el manteniment de vehicles i la logística associada, atenent a criteris d’eficàcia, seguretat i qualitat.
 • Planificar els processos de reparació dels sistemes elèctrics, electrònics, de seguretat i confortabilitat, controlant-ne l’execució.
 • Planificar els processos de reparació dels sistemes de transmissió de força i trens de rodatge, controlant-ne l’execució.
 • Planificar els processos de reparació dels motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars controlant-ne l’execució.
 • Gestionar el manteniment de vehicles i la logística associada, atenent a criteris d’eficàcia, seguretat i qualitat.
Sortides laborals

Al món laboral com a:

 • Tècnic receptor i reparador de vehicles o tècnica receptora i reparadora de vehicles
 • Mecànic o mecànica de vehicles industrials
 • Encarregat o encarregada de taller o de seccions de vehicles industrials
 • Taxador o taxadora de vehicles
Sortides acadèmiques

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior que els permet accedir:

 • A qualsevol estudi universitari oficial de grau.
Serveis
 • Borsa de treball.
 • Seguiment de les FCT.
 • Cicle totalment pràctic.
 • Programes d’innovació (CREA I 5’S).
 • Professorat altament qualificat.
 • Foment de la vivència en valors.
 • Sensibilització amb el medi ambient.
 • Tutoria individualitzada.