Batxillerat de Música i Arts Escèniques

Detalls del Batxillerat de Música i Arts Escèniques

El Batxillerat de Música i Arts Escèniques és l’opció escollida per alumnes interessats en els fenòmens artístics, caracteritzats per la sensibilitat, l'expressió i la creativitat; un alumne amb inquietuds entorn al món audiovisual, les arts gràfiques, el disseny, el patronatge, els mitjans de comunicació, la publicitat, la música, la dansa, el teatre i les arts escèniques, la producció i gestió d'empreses del sector cultural o l'animació cultural i social. Tenim a disposició de l’alumnat un teatre propi i instal·lacions com sala de gravació, sala croma, sala de producció i post-producció...

El fet de tenir al mateix centre cicles formatius d’imatge i so com el de vídeo, discjòquei i so i el d’Animació 3D permet fer projectes transversals i enriquir enormement l’aprenentatge en aquests estudis.

El nostre Batxillerat està basat en una participació directa, on l’alumne és l’autèntic protagonista de la seva formació. Donem una gran importància al treball, a l’esforç i a la convivència entre l’alumnat i el professorat. Durant el Batxillerat l’estudiant tindrà un bon assessorament personal que l’orientarà en l’elecció de la carrera universitària o Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS).

Què ens diferencia de la resta? Com ho fem? Pla d'estudis Continuïtat acadèmica Altres batxillerats

Què ens diferencia de la resta?

 • L’aprenentatge s’assoleix des de les emocions, és bàsic motivar l’alumnat amb classes dinàmiques, activitats, sortides, xerrades... que els mantinguin atents i amb ganes d’aprendre.
 • L’alumnat s’ha de sentir còmode i integrat amb els companys i el seu entorn per aquest motiu treballem molt la convivència i valors com el respecte, l’escolta, l’empatia...
 • Al nostre batxillerat científic-tecnològic treballem també valors com la integritat, la responsabilitat, la solidaritat, la gratitud, l’autonomia... Aquests valors són indispensables pel desenvolupament present i futur de l’alumne.
 • Aquesta motivació i valors en ajuda a treure tot el potencial de cadascun dels nostres alumnes i assegurar un bon futur tant acadèmic, social i professional.

Com ho fem?

Cada persona és diferent i per poder aconseguir el potencial màxim s’ha de conèixer bé a la persona, capacitats, motivacions, objectius...

Activitats que ens ajuden a conèixer al nostre alumnat i els hi donen valors de vida:

 • Accions d'acollida i acompanyament
 • Convivències i voluntariats
 • Sortides per itineraris
 • Tutories individuals i grupals
 • Reunions amb el servei d’orientació pedagògic
 • Reunions/Comunicacions amb famílies
 • Participació en diferents actes dins i fora del centre

Els nostres PILARS són 3:

 • Atenció personalitzada a l’alumnat i famílies. Tots compartim el mateix objectiu i hem de treballar conjuntament per aconseguir-ho.
 • Formació adequada al potencial de cada alumne. Cada persona aprèn de forma diferent i hem d’adaptar-nos a l’alumne, no és l’alumne qui ha d’adaptar-se a l’escola.
 • Reforçar valors de vida per tenir un bon futur social, personal i professional

Pla d\'estudis

PLA D’ESTUDIS DEL BATXILLERAT DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

El Batxillerat de Música i Arts Escèniques és concertat. Les classes són de matí i les matèries serien les següents:

Matèries comunes

Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua Anglesa
Filosofia
Religió
Educació física
Història de la filosofia
Història
Tutoria
Treball de recerca

Itinerari VII: Música i Arts Escèniques

Matèria obligada
Arts Escèniques

Matèries de modalitat
Anàlisi Musical
Cultura Audiovisual
Història de la música i de la dansa

Matèries optatives
Taller creació escènica
Creació fotogràfica i cinema
Comunicació audiovisual
Història de l’art o ODS

Continuïtat acadèmica

El Batxillerat és l’últim pas que cal fer per arribar a Formació Professional de Grau Superior o a un Grau Universitari. Som molt conscients d’això i per aquest motiu el nostre departament d’orientació dona suport als tutors i caps d’estudi en l’assessorament individual a l’alumne, és un treball de tot l’equip docent i que es consensua amb la família.

Hi ha molta formació a Barcelona on un alumne titulat de Batxillerat Humanístic o Batxillerat Social pot continuar estudis, dins La Salle oferim:

Altres batxillerats

El Batxillerat de Música i Arts Escèniques no és l’únic que imparteix La Salle Barceloneta al matí, en el nostre centre també pots cursar:

 • El Batxillerat humanístic i social, orientat a una formació de consciencia basada en una dimensió històrica i canviant de la llengua, la literatura, l’art o la política, així com de la realitat econòmica i empresarial.
 • El Batxillerat de ciències i tecnologia, orientat a una educació superior tècnica i especialitzada, com ara les ciències de la salut, l’enginyeria...

Sigui quina sigui la teva vocació creiem que la millor opció passa per estudiar a La Salle Barceloneta, cursant aquest Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials concertat o un altre que s’avingui més a les teves necessitats i inquietuds.

Demana informació

Opinions d'alumnes i famílies

CreaEscola Quality Certificate for Education Website