Serveis a l'escola

Orientació acadèmica

El centre programa diferents activitats encaminades a orientar als alumnes que acaben el Batxillerat i els Cicles Formatius, entre les quals destaquen:

  • Xerrades al propi centre sobre informació dels estudis post obligatoris que es poden cursar.
  • Tutories individualitzades per resoldre les inquietuds i els dubtes que els alumnes puguin tenir en aquest sentit.