CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes Concertat

Perfil professional

La competència general d’aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Durada
2000 hores en 2 cursos: 1650 hores a l’escola i 350 hores de pràctiques en centres de treball.
Horari
 • 1r curs: de dilluns a divendres de 08:55h a 14:00h.
 • 2n curs: de dilluns a divendres de 15:00h a 20:00h. FCT (pràctiques, al matí, en empreses).
Pla d'estudis - mòduls
 • Mòdul 1: Muntatge i manteniment d’equips (198 h.)
 • Mòdul 2: Sistemes operatius monolloc (132 h.)
 • Mòdul 3: Aplicacions Ofimàtiques (165 h.)
 • Mòdul 4: Sistemes Operatius en Xarxa (140 h.)
 • Mòdul 5: Xarxes locals (165 h.)
 • Mòdul 6: Seguretat Informàtica (112 h.)
 • Mòdul 7: Serveis en Xarxa (168 h.)
 • Mòdul 8: Aplicacions Web (140 h.)
 • Mòdul 9: Anglès (99 h.)
 • Mòdul 10: Formació i Orientació Laboral. ( 99 h.)
 • Mòdul 11: Empresa i iniciativa emprenedora (66 h.)
 • Mòdul 12: Síntesi (99 h.)
 • Mòdul 13: Formació en centres de treball (416 h.)
Qualificacións incloses en el títol

Sistemes microinformàtics

Instal·lar i configurar el programari base en sistemes microinformàtics
Instal·lar, configurar i verificar els elements de la xarxa local segons procediments establerts.
Facilitar a l’usuari l’ús de paquets informàtics de propòsit general i aplicacions específiques
Instal·lar, configurar i mantenir paquets informàtics de propòsit general i aplicacions específiques

Muntatge i reparació de sistemes microinformàtics

Muntar equips microinformàtics
Reparar i ampliar equipament microinformàtic.
Instal·lar i configurar el programari base en sistemes microinformàtics.

Operació de xarxes departamentals

Instal·lar, configurar i verificar els elements de la xarxa local segons procediments establerts.
Monitoritzar els processos de comunicacions de la xarxa local.
Realitzar els processos de connexió entre xarxes privades i xarxes públiques.

Operació de sistemes informàtics

Instal·lar i configurar el programari base en sistemes microinformàtics
Mantenir i regular el subsistema físic en sistemes informàtics
Mantenir la seguretat dels subsistemes físics i lògics en sistemes informàtics
Executar procediments d’administració i manteniment en el programari base i d’aplicació del client.

Sortides laborals

En totes aquelles empreses on en el lloc de treball es necessiti un dels següents perfils:

 • Tècnic en manteniment de sistemes informàtics en entorns monousuari i multiusuari.
 • Tècnic en manteniment de serveis d’internet.
 • Tècnic en manteniment de xarxes d’àrea local.
 • Tècnic en vendes de TIC per a sectors industrials
Sortides acadèmiques
 • A qualsevol altre Cicle de Grau Mitjà aplicant el sistema de convalidacions.
 • A un Cicle de Grau Superior.
 • Món Laboral (Borsa de treball)
Serveis
 • Borsa de treball.
 • Seguiment de les FCT.
 • Cicle totalment pràctic.
 • Programes d’innovació (CREA I 5’S).
 • Professorat altament qualificat.
 • Foment de la vivència en valors.
 • Sensibilització amb el medi ambient.
 • Tutoria individualitzada.