A La Salle Barceloneta volem potenciar un ensenyament del segle XXI basat en pedagogies innovadores que posin l’alumne en el centre del procés d’aprenentatge per poder treure el millor de cadascú, des d’una perspectiva basada en els valors, les emocions i la motivació constant.

Projectes propis

Solidaritat

A l’escola potenciem la solidaritat amb diferents propostes, activitats i campanyes que pretenen acostar l’alumnat a les diferents realitats del nostre entorn i del nostre món. Així participem anualment en la campanya de Nadal en favor del Quart Món a través de Fundació Comtal, la Campanya dels Súpers per a la gent del barri i en el projecte solidari en favor del Tercer Món a través de Proide.

També potenciem la solidaritat:

  • organitzant i participant en diferents activitats solidàries (entrepans, cursa, roses, encesa, postals...)
  • participant en campanyes que es promouen des de l’Església (Càritas, Domund, Mans Unides, etc.) o des d’altres organismes i entitats o des del mateix centre (recollida d’aliments, intercanvi de joguines, roba, etc.) o participant campanyes urgents derivades de situacions excepcionals que generen una urgència humanitària.
  • participant anualment en el concert solidari que organitza la Salle Catalunya i que es celebra cada any entorn del dia de la Pau.

NCA

El Nou Context d’Aprenentatge (NCA) és un marc pedagògic i pastoral, amb identitat pròpia, que presenta una proposta organitzativa, metodològica i avaluativa clara, que dóna ple sentit a l’educació de la persona encarant de forma integral les seves dimensions emocional, cognitiva, corporal, social o espiritual, en el transcurs de les diferents etapes del seu desenvolupament. L’alumne es converteix en protagonista del seu propi aprenentatge.

Innova

Programa que promou la col·laboració d’empreses i centres educatius per treballar en projectes d’innovació i transferència de coneixement.

Emprèn

Programa que dona suport i impulsa l’emprenedoria i els seus valors en els centres educatius per la creació de projectes emprenedors.

En un primer nivell el programa estimula i promociona la cultura emprenedora en els centres per crear l’ecosistema adient perquè puguin sorgir projectes emprenedors.

En un segon nivell el programa promou la creació de projectes emprenedors reals i viables que surtin al mercat.

Hara

Programa que fomenta la reflexió i el pensament. Es busca deixar de banda aquest món tan accelerat i superflu per enforcar-se en allò realment important i transcendental.

Erasmus+

Programa Europeu que impulsa l’aprenentatge d’altres idiomes, fomenta la interculturalitat i promociona l’àmbit laboral de forma global, dins i fora del nostre país.

Projecte digital

El centre aposta per la innovació tecnològica al servei de l'ensenyament. La tecnologia ha de ser una eina que permeti millorar l'aprenentatge dels alumnes, mai una finalitat en sí mateixa. El centre utilitza les eines de Microsoft education. És per això que tots els alumnes disposen d'un usuari del domini. El projecte digital està inclòs i concretat dins de l'Estratègia Digital de Centre (EDC). Afecta a tots els vessants del centre, des de les metodologies a l'aula a la relació amb les famílies i la coordinació entre professors.

En el nostre centre tindrà un lloc especialment rellevant la formació docent interna i periòdica per actualitzar la metodologia, el domini de les tecnologies (TAC) i facilitar a tot l'equip docent la implementació d'aquests recursos a l'aula.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website