Erasmus+

La Salle Barceloneta té la carta ERASMUS+, per això la publiquem dins de la nostra web

El Centre La Salle Barceloneta, membre del Consorci La Salle ErasmusPro oferta les següents mobilitats  Erasmus+ per al curs 2018/2019:

ALUMNAT Promoció 18-19:

CCFF Grau Mitjà:

  • 3 mobilitats para realitzar un període 91 dies de pràctiques en empreses de la U.E.
  • 4 mobilitats para realitzar un període 42 dies de pràctiques en empreses de la U.E.

Reunions informatives:

  • Alumnat Grau Mitjà: 18 d’octubre de 2018 a las 12:10h a la sala d’actes.

Termini de lliurament de sol•licituds:

  • Alumnat Grau Mitjà: 31 d’octubre de 2018 de 12:00h a 13.00h al despatx del Departament de Gestió i Comerç.