Erasmus+

La Salle Barceloneta té la carta ERASMUS+, programa de l'Unió Europea per facilitar la mobilitat internacional d'estudiants i això ens permet ofertar un número de places als nostres alumnes

El Centre La Salle Barceloneta, membre del Consorci La Salle ErasmusPro oferta les següents mobilitats  Erasmus+ per al curs 2021/2022:

ALUMNAT Promoció 22-23:

CCFF Grau Mitjà:

  • 10 mobilitats para realitzar un període 44 dies de pràctiques en empreses de la U.E.

Reunions informatives:

  • Alumnat Grau Mitjà (Matí) : 5 d’octubre de 2022 a la sala d’actes de l'escola.

Termini de lliurament de sol•licituds:

  • Alumnat Grau Mitjà : 18 d’octubre de 2022 al despatx del Departament de Gestió i Comerç (Aula 310)