Erasmus+

La Salle Barceloneta té la carta ERASMUS+, programa de l'Unió Europea per facilitar la mobilitat internacional d'estudiants i això ens permet ofertar un número de places als nostres alumnes

El Centre La Salle Barceloneta, membre del Consorci La Salle ErasmusPro oferta les següents mobilitats  Erasmus+ per al curs 2020/2021:

ALUMNAT Promoció 20-21:

CCFF Grau Mitjà:

  • 2 mobilitats para realitzar un període 91 dies de pràctiques en empreses de la U.E.
  • 2 mobilitats para realitzar un període 42 dies de pràctiques en empreses de la U.E.

Reunions informatives:

  • Alumnat Grau Mitjà (Matí) : 1 d’octubre de 2020 a las 12:00h a la sala d’actes.
  • Alumnat Grau Mitjà (Tarda) : 3 d’octubre de 2020 a las 17:00h a la sala d’actes.

Termini de lliurament de sol•licituds:

  • Alumnat Grau Mitjà : 30 d’octubre de 2020 al despatx del Departament de Gestió i Comerç