CFGM Tècnic en Gestió administrativa

Perfil professional

Competència general: donar suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d’atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Durada
2000 hores en 2 cursos: 1617 hores a l’escola i 383 hores de pràctiques en centres de treball.
Horari
 • 1r curs: de dilluns a divendres de 08:55h a 14:00h.
 • 2n curs: de dilluns a divendres de 08:55h a 14:00h.
Pla d'estudis - mòduls
 • Mòdul 1: Comunicació empresarial i atenció al client (165 h.)
 • Mòdul 2: Operacions administratives de compravenda (165 h.)
 • Mòdul 3: Operacions administratives de recursos humans (99 h.)
 • Mòdul 4: Operacions auxiliars de gestió de tresoreria (132 h.)
 • Mòdul 5: Tècnica Comptable (165 h.)
 • Mòdul 6: Tractament de la documentació comptable (132 h.)
 • Mòdul 7: Tractament informàtic de la informació (231 h.)
 • Mòdul 8: Operacions administratives de suport (66 h.)
 • Mòdul 9: Anglès (99 h.)
 • Mòdul 10: Empresa i Administració. ( 165 h.)
 • Mòdul 11: Empresa a l’aula (132 h.)
 • Mòdul 12: Formació i Orientació Laboral (99 h.)
 • Mòdul 13: Formació en centres de treball (350 h.)
Qualificacións incloses en el títol

Activitats de gestió administrativa i Activitats administratives de recepció i relació amb el client que inclouen les següents unitats de competència:

 • Realitzar les gestions administratives del procés comercial.
 • Realitzar les gestions administratives de tresoreria.
 • Realitzar registres comptables.
 • Gestionar l’arxiu en suport convencional i informàtic.
 • Efectuar les activitats de suport administratiu de recursos humans.
 • Recepcionar i processar les comunicacions, internes i externes.
 • Realitzar les gestions administratives del procés comercial.
 • Utilitzar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació.
 • Comunicar-se en una llengua estrangera amb un nivell d’usuari independent. en les activitats de gestió administrativa en relació amb el client.
Sortides laborals

En totes aquelles empreses on el lloc de treballa necessiti un dels següents perfils:

 • Auxiliar administratiu.
 • Ajudant d’oficina.
 • Auxiliar de documentació i arxiu.
 • Gestor de cobraments i pagament.
 • Caixer.
 • Administratiu de banca i institucions financeres.
 • Treballador de mitjans de pagament: tresoreria, valors, estranger.
 • Auxiliar administratiu de l’Administració pública, d’assegurances de producció, de sinistres i reassegurances.
 • Administratiu comercial, de gestió i de personal.
Sortides acadèmiques
 • A qualsevol altre Cicle de Grau Mitjà aplicant el sistema de convalidacions.
 • A un Cicle de Grau Superior.
 • Món Laboral (Borsa de treball)
Serveis
 • Borsa de treball.
 • Seguiment de les FCT.
 • Cicle totalment pràctic.
 • Programes d’innovació (CREA I 5’S).
 • Professorat altament qualificat.
 • Foment de la vivència en valors.
 • Sensibilització amb el medi ambient.
 • Tutoria individualitzada.