CFGM Electromecànica de vehicles automòbils Concertat

Perfil professional

La competència general d’aquest títol consisteix realitzar operacions de manteniment, muntatge d’accessoris i transformacions del vehicle en l’àrea de mecànica,hidràulica, pneumàtica i electricitat ajustant-se a procediments i temps establerts, aconseguint la qualitat requerida i en condicions de seguretat.

Durada

2000 hores en 2 cursos: 1617 hores a l’escola i 383 hores de pràctiques en centres de treball.

Horari
 • 1r curs: de dilluns a divendres de 08:55h a 14:00h.
 • 2n curs: de dilluns a divendres de 08:55h a 14:00h. FCT (pràctiques, a la tarda, en empreses).
Pla d'estudis - mòduls
 • Motors
 • Sistemes auxiliars del motor .
 • Circuits de fluids. Suspensió i direcció
 • Sistemes de transmissió i frenada
 • Sistemes de càrrega i engegada del vehicle
 • Circuits elèctrics auxiliars del vehicle
 • Sistemes de seguretat i confort
 • Mecanitzat bàsic.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Formació i orientació laboral
 • Formació en centres de treball
 • Anglès Tècnic
 • Crèdit de Síntesi. Projecte.
Qualificacións incloses en el títol
 • Manteniment dels sistemes elèctrics i electrònics del vehicle
 • Mantenir els sistemes de càrrega i arrancada del vehicle.
 • Mantenir els circuits elèctrics auxiliars del motor.
 • Mantenir els sistemes de seguretat i confort de vehicles.
 • Manteniment del motor i els sistemes auxiliars.
 • Mantenir el motor tèrmic.
 • Mantenir els sistemes auxiliars del motor.
 • Manteniment dels sistemes de transmissió de força i trens de rodatge dels vehicles automòbils.
 • Manteniment dels sistemes hidràulics i neumàtics, direcció i suspensió.
 • Manteniment dels sistemes de transmissió i frens.
Sortides laborals

En totes aquelles empreses on en el lloc de treball es necessiti un dels següents perfils:

 • Mecànica d’automòbils
 • Electricista d’automòbils
 • Mecànic d’equips diesel
 • Instal·lador d’accessoris
 • Mecànic de maquinària agrícola i d’obres públiques
 • Mecànic de motocicletes
 • Mecànic de vehicles pesats
Sortides acadèmiques
 • A qualsevol altre Cicle de Grau Mitjà aplicant el sistema de convalidacions.
 • A un Cicle de Grau Superior
 • Món Laboral (Borsa de treball)
Serveis
 • Borsa de treball.
 • Seguiment de les FCT.
 • Cicle totalment pràctic.
 • Programes d’innovació (CREA I 5’S).
 • Professorat altament qualificat.
 • Foment de la vivència en valors.
 • Sensibilització amb el medi ambient.
 • Tutoria individualitzada.