Batxillerat dual

Detalls del Batxillerat Dual

El Batxillerat Dual ofereix l’oportunitat d’obtenir dues titulacions simultàniament:

 • El Batxillerat del país d’origen de l’alumne de forma presencial.
 • El Batxillerat nord-americà, High School Diploma, via online. 
(titulació reconeguda en tots els estats i totes les universitats d’EEUU)

El sistema educatiu nord-americà avalua els alumnes per coneixements i capacitats. Considera que l’alumne no ha d’estudiar la mateixa assignatura (matemàtiques, física, literatura…) en dos idiomes diferents, excepte les matèries específiques del país (llengua, cultura, història…).

D’aquesta manera es poden convalidar fins al 75% dels 24 crèdits que s’exigeixen per obtenir el diploma High School. Els alumnes del Diploma Dual han de cursar només sis assignatures dels 24 crèdits: quatre assignatures del curricular obligatori i dues del curricular electiu.

Com treballa l'alumne?             Com es comuniquen l'alumne i el professor?  Quin grau d'esforç s'exigeix a l'alumne?  Com es porta a terme el seguiment de l'alumne? Pla d'estudis

Com treballa l\'alumne?           

L’alumne treballa les matèries seleccionades des de casa, amb ordinador. El Programa posa a la seva disposició totes les plataformes, sistemes i eines que necessita i que s’agrupen en:

 • Recursos de comunicació entre alumne i professor, entre professor i pares (s’obre un compte específic d’accés per als pares) i entre professor i director de Programa.
 • Recursos de continguts i activitats, amb els quals l’alumne consulta, treballa i fa els deures.

 Com es comuniquen l\'alumne i el professor?

El professor està disponible en un horari preestablert a l’inici del programa: De 16:30h a 22:00h.

 • Reunions individuals a petició de l’alumne o del professor.
 • Live sessions programades.
 • Activitats grupals de caràcter obligatori i voluntari. Són molt importants per reforçar coneixements, resoldre dubtes i practicar l’anglès.

 Quin grau d\'esforç s\'exigeix a l\'alumne?

Exigeix un nivell mitjà d’esforç, similar a una activitat extraescolar: de tres a cinc hores setmanals, depenent de les capacitats de l’alumne i del nombre d’assignatures que cursa.

 Com es porta a terme el seguiment de l\'alumne?

 • Contacte dels pares amb el professor dels seus fills en qualsevol moment del curs, prèvia petició de cita.
 • Seguiment del progrés dels alumnes mitjançant contactes regulars entre el/la director/a de Programa al Centre i el/la professor/a o tutor/a als EUA.
 • Avaluació de l’alumnat de manera contínua, mitjançant l’observació del seu progrés en la consecució dels objectius proposats en cada mòdul.
 • Si no es fa cap activitat o no hi ha connexió al llarg de tota una setmana, el professor dels EUA contacta amb el/la director/a de Programa al Centre.
 • Informe del progrés de l’alumne a mig semestre. Si el progrés no ha estat satisfactori, s’especifica per què no ho ha estat i com podria millorar.
 • Exàmens orals, tant individuals com grupals, per observar l’evolució de l’alumnat.
 • Tramesa d’un informe al final de cada semestre amb les qualificacions.

Pla d\'estudis

Assignatures obligatòries

 • Everyday English I-II : 2 crèdits
 • Everyday English II-III : 2 crèdits
 • Everyday English III-IV : 2 crèdits
 • Everyday English IV-V : 2 crèdits US
 • History: 1 crèdit
 • US Goverment/Economics: 1 crèdit

Algunes assignatures electives

 • Life Management Skills: 1 crèdit (obligatòria)
 • College Preparation (SAT-ACT): 1 crèdit
 • Digital Photography: 1 crèdit
 • Criminology: 1 crèdit
 • Tourism and Hospitality: 1 crèdit
 • English: 1 crèdit
 • Global Studies: 1 crèdit

Studient Program 2022/2023

4 Year Program

 • 3rd Year of ESO: English & Life Management Skills (electiva obligatòria)
 • 4th Year of ESO: English & US History
 • 1st Year of Batxillerat: American Government/Economics + Elective*
 • 2nd Year of Batxillerat: Elective*

(La matèria Elective es pot fer durant l’estiu de 1r de Batxillerat, i d’aquesta manera només dura 3 anys. O bé es pot fer durant el 2n de Batxillerat, i en dura 4).

3 Year Program

 • 4th Year of ESO: English & Life Management Skills (electiva obligatòria)
 • 1st Year of Batxillerat: English & U.S History
 • 2nd Year of Batxillerat: U.S Government/Economics & Elective

2 Year Program

 • 1st Year of Batxillerat: English, U.S History & Life Management Skills (electiva obligatòria)
 • 2nd Year of Batxillerat: English, U.S Government/Economics & Elective

Demana informació

Opinions d'alumnes i famílies

CreaEscola Quality Certificate for Education Website