Informació de secretaria

Preinscripció de Batxillerat curs 2024-2025

Dates significatives:

 

 • Presentació de Sol·licituds al web del Departament d'Ensenyament: del 18 al 25 d'abril.
 • Publicació d'assignacions: 20 de Juny.
 • Matrícula: del 21 de Juny a l'1 de Juliol.

 

Llistes

 • Publicació de l'oferta inicial de places 2024-2025 a 16/04/2024, fer clic aquí.

 

Preinscripció de Cicles Formatius de Grau Mitjà curs 2024-2025

Dates significatives:

 

 • Presentació de sol·licituds: del 24 al 30 de maig.
 • Publicació primera tanda d'assignació: el 15 de juliol.
 • Matrícula primera assignació: del 17 al 22 de juliol.
 • Publicació segona tanda d'assignació: el 31 de juliol.
 • Matrícula resta d'assignacions: del 2 al 6 de setembre.
Matrícula curs 24/25
Batxillerat DUAL

El Batxillerat Dual ofereix l’oportunitat d’obtenir dues titulacions simultàniament:

 

 • · El Batxillerat del país d’origen de l’alumne de forma presencial.
 • · El Batxillerat nord-americà, Hugh School Diploma, via online. (titulació reconeguda en tots els estats i totes les universitats d’EEUU).

 

L’estudiant cursa estudis en dues escoles a la vegada.

 

Aquest programa, creat per Academica Corporation, prepara els estudiants per adquirir els millor nivells de competència i ajudar-los anfrontar-se amb un mercat de treball globalitzat i competitiu. Amb un disseny curricular virtual, avançat i innovador, Academica proporciona un alt nivell de preparació a tots els alumnes que vulguin accedir a les universitats nord-americanes. Les classes s’imparteixen en anglès amb professors nadius, donant a l’alumne l’oportunitat de practicar i millorar un idioma essencial en el mercat laboral.

 

Termini de matriculació fins el 30 de juny de 2023

 

MATRICULA DE L’ESCOLA PRESENCIAL.

Per tal de constar matriculat, haureu d’entrar en el següent enllaç de l’escola i posar nom complert i adjuntar el comprovant de la matricula del DUAL (305€).

 

MATRICULA OFICIAL AMB ACADEMICA

Per tal de constar oficialment a Acadèmica i poder iniciar el curs, entrar en el següent enllaç: www.academicaschools.es/inscripcion/997

 

Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

Informació del procés de beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris curs 2023-2024, fer clic aquí

Tramitació del Títol Acadèmic

Títols de cursos anteriors a l'actual:

 

 1. S'ha de demanar cita prèvia i en la data indicada, s’ha de passar per la secretaria de l’escola , per tramitar el full de sol·licitud del títol. (Pels estudis anteriors al 2018 s’haurà de portar l’expedient acadèmic).

 2. En fer la sol·licitud, es lliurarà el full per fer pagament de la taxa corresponent.

 3. Un cop fet el pagament de la taxa, retornar a secretaria amb el full de sol·licitud del títol i el comprovant de pagament. Una part d’aquest full és el resguard de la tramitació del títol. Si no es retorna el full de pagament a Secretaria no es podrà tramitar el títol.

 

Nota: Taxes marcades per el Departament d’Ensenyament, subjectes a modificacions.

 

El pagament de la taxa corresponent a l'expedició de títols s'ha d'efectuar a través dels terminals de SERVICAIXA o bé del portal de pagament de CaixaBank, a la següent adreça: https://portal.lacaixa.es/pagos/impuestosrecibosmatriculas_ca.html

 

Taxa ordinària del títol

 • Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà: 69,65€.

 • Cicles de Grau Formatius de Grau Superior: 78,00€

 

Exempcions i bonificacions:

 • Totes aquestes situacions s’hauran d’acreditar documentalment.

 

Bonificació del 50% de l’import per a:

 • Membres de família nombrosa de categoria general

 • Membres de família monoparental

 

Exempció del 100% del pagament per a :

 • Membres de família nombrosa de categoria especial

 • Víctimes de terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fill)

 • Persones amb discapacitat igual o superior al 33%

 • Infants o adolescents en acolliment familiar

 

Demanar cita prèvia aqui

 

Recollida del Títol Acadèmic

Un cop l’escola rep els títols del Departament d’Ensenyament, ho notifica via correu ordinari als alumnes.

Per tal de poder recollir la titulació, l’alumne haurà de venir a l’escola personalment i portar l’original del resguard del títol i el DNI.

En el cas que no pugui recollir personalment el títol, podrà autoritzar a una altra persona (Enllaç a l'Autorització de recollida), la qual, a més del seu DNI, haurà de presentar la següent documentació:

 • Document acreditatiu de l'autorització.

 • Resguard de la sol·licitud del títol.

 • Fotocòpia simple del DNI del/de la sol·licitant del títol

Convalidacions de matèries entre CCFF (FOL - EIE - ÀNGLES)

Totes les sol·licituds de convalidacions s'han de fer abans del 06/10 del curs actual i s'han de presentar al Coordinador de Cicles Formatius.

 • Descarregar la sol·licitud de convalidació, fer clic aquí.
 • Adjuntar la corresponent documentació acreditativa
 • Presentar a Coordinació de Cicles Formatius.

 

Segons la documentació aportada, la sol·licitud es resoldrà:

 • Positiva: la nota presentada a la documentació s'implementarà a l'expedient de l'alumne.
 • Negativa: s'indicarà mitjançant un email.

 

 

Sol·licitud de certificats o expedients acadèmics

Per sol·licitar certificats, expedients acadèmics i altres documents individuals de la nostra escola, fes clic aquí

Horari i contacte

Horari d'escola CURS ESCOLAR:

 • De Dilluns a Divendres de 08:00h a 20:00h

Horari de Secretaria Acadèmica:

Horari d'Administració:

 • De Dilluns a Dimecres 09:30h  a 13:30h i de Dilluns a Divendres de 16:30h a 18:30h

 • Direcció d'email:    [email protected]

 

Informació

Matrícula del Curs 24/25:

Batxillerat (estudis concertats)

Cicles Formatius (estudis concertats)

 • CF Activitats Comercials
 • CF Electromecànica de Vehicles Automòbils
 • CF Sistemes Microinformàtics i Xarxes
 • CF Vídeo, discjòquei i so
CreaEscola Quality Certificate for Education Website