Informació de secretaria

 Horari i contacte

Horari Secretaria JULIOL 2021

 • De Dilluns a Divendres de 09:00h a 17:00h

 

Horari d'escola CURS ESCOLAR:

 • De Dilluns a Divendres de 08:00h a 20:00h

Horari de Secretaria Acadèmica:

 • De Dilluns a Dijous de 09:30h  a 13:30h

 • Direcció d'email:     secretaria@barceloneta.lasalle.cat

Horari d'Administració:

 • De Dilluns a Divendres de 16:30 a 19:30h

 • Direcció d'email:    administracio@barceloneta.lasalle.cat

 

Preinscripcions Curs 2021-2022

Presentació de sol·licituds: de l'11 al 17 de maig de 2021

Codi de Centre: 08010961 La Salle Barceloneta

La preinscripció es fa totalment de forma electrònica, hi ha dos formats:

 • SOL·LICITUD ELECTRÒNICA – amb certificat digital.

Comporta la verificació directa de la majoria de les dades, no havent de presentar documentació, tret requeriment del Departament.

 • SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC - sense certificat digital.

Comporta la presentació de documentació, aquest any s’ha d’escanejar i pujar a la preinscripció.

Podeu trobar tota la informació a la web de preinscripció del Departament d’Educació: https://preinscripcio.gencat.cat/

Llistes BAREM PROVISIONAL Batxillerat i Cicles Formatius 2021-2022 (08/06/21)

Adjunt trobareu el Barem Provisional per Batxillerat i Cicles Formatius Curs 2021-2022

INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREM_CICLES

INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREM_BTL

Llistes BAREM Batxillerat i Cicles Formatius 2021-2022 (18/06/2021)

Adjunt trobareu el Barem resoltes les reclamacions per Batxillerat i Cicles Formatius Curs 2021-2022

INFORME_BAREM_RESOLTES_BAREM_CICLES

INFORME_BAREM_RESOLTES_BAREM_BATXILLERAT

Tramitació del Títol Acadèmic

Títols de cursos anteriors a l'actual:

 1. En la data indicada a la cita prèvia, s’ha de passar per la secretaria de l’escola , per tramitar el full de sol·licitud del títol. (Per els estudis anteriors al 2018 s’haurà de portar l’expedient acadèmic).

 2. Al fer la sol·licitud, es lliurarà el full per fer pagament de la taxa corresponent.

 3. Un cop realitzat el pagament de la taxa, retornar a secretaria amb el full de sol·licitud del títol i el comprovant de pagament. Una part d’aquest full és el resguard de la tramitació del títol. Si no es retorna el full de pagament a Secretaria no es pot tramitar el títol.

 

Nota: Taxes marcades per el Departament d’Ensenyament, subjectes a modificacions.

 

El pagament de la taxa corresponent a l'expedició de títols s'ha d'efectuar a través dels terminals de SERVICAIXA o bé del portal de pagament de CaixaBank, a la següent adreça: https://portal.lacaixa.es/pagos/impuestosrecibosmatriculas_ca.html

 

Taxa ordinària del títol

 • Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà: 66,90€.

 • Cicles de Grau Formatius de Grau Superior: 74,95€

 

Exempcions i bonificacions:

 • Totes aquestes situacions s’hauran d’acreditar documentalment.

 

Bonificació del 50% de l’import per a:

 • Membres de família nombrosa de categoria general

 • Membres de família monoparental

 

Exempció del 100% del pagament per a :

 • Membres de família nombrosa de categoria especial

 • Víctimes de terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fill)

 • Persones amb discapacitat igual o superior al 33%

 • Infants o adolescents en acolliment familiar

Recollida del Títol Acadèmic

Un cop l’escola rep els títols del Departament d’Ensenyament, ho notifica via correu ordinari als alumnes.

Per tal de poder recollir la titulació, l’alumne haurà de venir a l’escola personalment i portar l’original del resguard del títol i el DNI.

En el cas que no pugui recollir personalment el títol, podrà autoritzar a una altra persona (Enllaç a l'Autorització de recollida), la qual, a més del seu DNI, haurà de presentar la següent documentació:

 • Document acreditatiu de l'autorització.

 • Resguard de la sol·licitud del títol.

 • Fotocòpia simple del DNI del/de la sol·licitant del títol

Sol·licitud de certificats o expedients acadèmics

Per sol·licitar certificats, expedients acadèmics i altres documents individuals de la nostra escola, fes clic aquí.

Pla d'Organització del Curs 20/21
Autorització per gestio de casos i contactes COVID-19