Per poder formalitzar la matrícula per Cicles Formatius de Grau Superior curs 2023/2024 haureu de seguir els següents passos.

  1. Descarregar el següent arxiu PDF, omplir i signar els documents.
  1. Fer el pagament de la taxa corresponent a la matrícula, de 295€ en el compte bancari:

ES02 2100 5000 5202 0013 3309

  1. Obrir el formulari de matrícula (enllaç de sota), omplir totes les dades requerides, adjuntar el comprovant del pagament i la documentació que demana el formulari.

Formulari de matrícula Curs 2023/2024 Cicles Formatius de Grau Superior

  1. Guardar sol·licitud i imprimir resguard

  1. Presentar a la Secretaria de l’escola els originals signats. El resguard de la matricula i la resta de documents del primer pas.

Per qualsevol dubte o aclariment podeu telefonar a l’escola 93 319 54 75

INFORMACIÓ DEL CURS 2023/2024

  • Quotes: El rebut de les quotes mensuals es passarà entre l’1 i el 5 de cada mes, a excepció del mes de juliol que es cobrarà entre el 10 i el 20, un cop confirmades totes les matricules.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website