Al llarg dels anys l’interès a cursar estudis de Formació Professional ha anat en augment dins dels diferents centres educatius, posicionant Catalunya entre una de les comunitats autònomes amb més demanda d’FP Bàsica, Grau Mig i Grau Superior, junt amb la Comunitat de Madrid i Andalusia. L’increment d’aquest interès no només té a veure amb els avantatges que hi ha respecte als Graus Universitaris, sinó també amb el canvi de les necessitats dels nous alumnes.

La Ivet Vigo Barberà, Coordinadora de Cicles Formatius de La Salle Catalunya, ens dona algunes dades sobre els canvis en la demanda i els interessos dels alumnes durant aquests darrers anys.

Gestió administrativa

Augment de la demanda en la Formació Professional:

Durant l’últim curs escolar, el nombre de matriculats dins la Formació Professional vapassar del milió a Espanya. Segons l’informe de Datos y cifras. Curso escolar 2022-2023, elaborat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, durant el curs 2022-2023 hi va haver un increment del 5,6% d’alumnes matriculats respecte a l’any anterior. 

Hi ha diversos factors que poden influir en l’augment de la demanda d’aquests estudis:

  1. Demandes del mercat laboral: en moltes indústries, hi ha una demanda creixent de professionals amb habilitats tècniques i pràctiques específiques. Els estudis de cicles formatius solen estar enfocats a formar persones per a aquestes funcions, cosa que pot fer que siguin més atractius per als estudiants que busquen una via més directa cap a una carrera.
  2. Oportunitats d’ocupació: en alguns sectors, els titulats amb estudis de formació professionalpoden trobar més fàcilment oportunitats d’ocupació immediates després de completar els seus estudis.
  3. Enfocament en les habilitats pràctiques: molts estudiants volen adquirir habilitats tangibles i aplicables al món real. Els programes de formació professional solen centrar-se en les habilitats pràctiques i les experiències de treball en el camp.
  4. Alternativa als estudis universitaris: en alguns casos, els estudis de cicles formatius poden ser vistos com una alternativa viable als estudis universitaris.
  5. Col·laboració amb empreses: existeix la possibilitat de realitzar col·laboracions estretes entre les institucions de formació professional i les empreses, cosa que pot assegurar que els programes estiguin ben adaptats a les necessitats reals de l’entorn empresarial.

Pel que fa a les àrees més sol·licitades pels alumnes tant de Grau Mig com de Grau Superior hi ha:

  1. Informàtica i Comunicacions
  2. Administració i Gestió
  3. Sanitat
  4. Serveis Socioculturals i a la Comunitat

Trobem, doncs, que els estudis d’FP relacionats amb la Informàtica han guanyat un gran pes en ser cada vegada més demandats els perfils tecnològics dins del panorama laboral tant espanyol com europeu, així com els estudis d’administració i finances, els quals tenen una major taxa d’inserció laboral amb un total de 108.795 de contractes fets durant l’any 2023, segons les últimes dades publicades pel SEPE.  

Canvi en els interessos

Una de les principals raons a l’hora de cursar estudis de Formació Professional sempre ha estat la possibilitat que ofereixen d’accedir després, a estudis Universitaris, així com la possibilitat d’accedir ràpidament al mercat laboral gràcies a l’enfocament pràctic que ofereixen. Tanmateix, l’FP ofereix una àmplia gamma de programes i especialitzacions que cobreixen diferents àrees d’interès, com la tecnologia, la salut, la construcció, les arts i moltes altres. Això, proporciona als estudiants més opcions per trobar una via que s’ajusti als seus gustos i aspiracions.

Ara bé, amb el pas dels anys els interessos han anat canviant i ara ens trobem amb una altra raó per la qual els alumnes escullen aquesta via, i és la d’emprenedoria. L’FP dota als alumnes dels recursos i coneixements necessaris per poder emprendre el seu propi negoci en un futur, i si a això li sumem l’ambició dels mateixos alumnes en crear la seva empresa, ens trobem amb una altra raó de pes per la qual escollir la Formació Professional

Consulta tots els Cicles Formatius que tenim a La Salle: https://fplasalle.cat/

CreaEscola Quality Certificate for Education Website