A partir d’un recorregut per un espai multimèdia i amb diferents activitats interactives, aquest taller permet descobrir el procés d’emprenedoria i les característiques i els valors d’una actitud emprenedora. Els alumnes del CF de Gestió Administrativa coneixen l’experiència de persones emprenedores, hauran de proposar solucions innovadores a problemes quotidians, reflexionaran sobre el valor de productes del nostre dia a dia i faran servir el model del llenç per dissenyar un negoci.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website